Jakie są choroby kotów przenoszone na ludzi?

Chociaż większość chorób zakaźnych kotów dotyka tylko koty, niektóre z tych chorób mogą być przenoszone z kotów na ludzi. Choroby, które mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi, nazywane są chorobami odzwierzęcymi. Chociaż nie jest on wyczerpujący, ten artykuł podkreśla najczęstsze choroby kotów przenoszone na ludzi, oraz proste środki ostrożności, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się tymi chorobami. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych zagrożeń, diagnozy i leczenia chorób odzwierzęcych, skontaktuj się ze swoim lekarzem / pracownikiem służby zdrowia.

Jakie jest ryzyko?

Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobą odzwierzęcą u przeciętnego kota jest niskie, ale osoby z niedojrzałym lub osłabionym układem odpornościowym są bardziej podatne na te choroby. Obejmuje to niemowlęta, osoby z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS), osoby starsze i osoby przechodzące chemioterapię przeciwnowotworową lub otrzymujące inne leki, które mogą osłabiać ich układ odpornościowy.

Choroby kotów przenoszone na ludzi

Choroba kociego pazura (CSD) jest wywoływana przez bakterię Bartonella henselae, która może być przenoszona w ślinie zarażonych kotów oraz w ciałach kocich pcheł. Jak sama nazwa wskazuje, ta infekcja bakteryjna jest zwykle przenoszona z kota na człowieka poprzez zadrapania, chociaż może być również przenoszona przez rany gryzione i kiedy kot liże otwarte rany człowieka. Wśród kotów bakteria ta jest najczęściej przenoszona przez ukąszenia zarażonych kocich pcheł, a także można ją znaleźć w kale tych pcheł, które mogą służyć jako źródło infekcji w przypadku kontaktu z otwartą raną u kota lub człowieka .

Osoby z CSD zwykle rozwijają obrzęk i prawdopodobnie pęcherz w miejscu ugryzienia lub zadrapania. Węzły chłonne w okolicy rany mogą puchnąć i stać się bolesne, a osoby dotknięte chorobą mogą odczuwać gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zmęczenie i słaby apetyt. Zdrowi dorośli na ogół zdrowieją bez trwałych skutków, ale może minąć kilka miesięcy, zanim choroba całkowicie ustąpi. Osoby z osłabionym układem odpornościowym mogą ponieść poważniejsze konsekwencje, w tym infekcje oczu, mózgu i serca. Ciężkie przypadki CSD mogą wymagać leczenia antybiotykami.

Około 40 procent kotów jest zarażonych Bartonella henselae, ale większość nie wykazuje żadnych objawów choroby. Antybiotyki nie leczą w sposób niezawodny infekcji u tych kotów i nie są obecnie zalecane. W przypadku ludzi unikanie zadrapań i ugryzień (na przykład poprzez nie pozwalanie dzieciom na brutalną zabawę z kotami), mycie rąk po zabawie z kotami, zwalczanie pcheł i trzymanie kotów w domu – wszystko to zmniejsza ryzyko CSD. Ponieważ większość przypadków CSD wynika z kontaktu z kociętami poniżej pierwszego roku życia, osoby z obniżoną odpornością powinny unikać takiego kontaktu.

Pasteurella multocida to bakteria znajdująca się w pysku od 70 do 90 procent kotów i od 50 do 80 procent ukąszeń kotów u ludzi, które stają się na tyle poważne, że wymagają pomocy medycznej. Ukąszenia kota zakażone tym organizmem mogą powodować ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu rany w ciągu 24 do 48 godzin. Rany po ukąszeniu kota zakażone Pasteurella są z powodzeniem leczone antybiotykoterapią w zdecydowanej większości przypadków, ale w rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważniejsze powikłania, takie jak rozprzestrzenianie się bakterii przez krwioobieg i zakażenie zastawek serca.

Zatrucie salmonellą, zwane również salmonellozą, jest wywoływane przez grupę bakterii zwanych Salmonellą i może prowadzić do biegunki, gorączki i bólu żołądka rozpoczynającego się od jednego do trzech dni po zakażeniu. Ludzie zwykle zarażają się salmonellozą, jedząc skażoną żywność, taką jak niedogotowane kurczaki lub jajka, ale możliwe jest zarażenie się nią od zakażonych kotów, które mogą przenosić bakterie Salmonella i przenosić je w kale. Chociaż salmonelloza zwykle ustępuje samoistnie, niektóre osoby wymagają pomocy medycznej w celu zajęcia się ciężką biegunką lub skutkami infekcji na narządach innych niż przewód pokarmowy.

Salmonella jest częściej spotykana u kotów żywiących się surowym mięsem lub dzikimi ptakami i zwierzętami, więc właściciele mogą zmniejszyć ryzyko salmonellozy u siebie i swoich kotów, trzymając koty w domu i karmiąc je gotowaną lub przetworzoną żywnością. Zaleca się również noszenie rękawiczek podczas czyszczenia kuwety lub prac ogrodniczych (w przypadku kotów przebywających na zewnątrz wypróżnionych w ziemi) oraz dokładne mycie rąk po tych czynnościach.